Vision, strategi og kompetencer

Visionen skal nås, strategien følges, og det sker kun, hvis de rigtige kompetencer er til stede i virksomheden, og de hele tiden udvikles og understøttes med udgangspunk i hverdagens opgaver. Det handler først og fremmest om at fastlægge hvilke kompetencer, der er brug for, herefter på hvilket niveau de skal være til stede.

Når man arbejder struktureret med kompetencer og kompetenceudvikling, bliver man bedre til at gennemføre virksomhedens mål. Derfor tilbyder vi at hjælpe jer med at etablere jeres kompetenceudviklingsmodel.

struktur

Kompetencemodellens anvendelse

Modellen kan anvendes generelt og på tværs af brancher/fag. Det er blot et spørgsmål om, at man ønsker at arbejde systematisk med virksomhedens kompetencer. Medarbejdere er en omkostningstung ressource, og det er derfor vigtigt at fastholde, vedligeholde og udvikle denne ressource i virksomheden.

Kompetencemodellen kan også bruges i forbindelse med rekruttering. Når man skal ansætte, er det afgørende at se ud gennem frontruden og ikke i bakspejlet. Man skal med andre ord ansætte efter de spidskompetencer, der skal bruges i fremtiden.