Hvad er strategisk nytænkning?

Når tiden er den knappe faktor, og presset øges, koncentrerer ledelser og bestyrelser sig om effektivitet og omkostninger. Det medfører ofte at fokus holdes på den korte bane. Det langsigtede viger pladsen for det nære. Men det behøver ikke være sådan. Vi skaber et rum, hvor knap tid og strategisk tænkning kan forenes – hvor:

 • Ting sker hurtigt og effektivt uden brug af mange konsulenttimer og lange rapporter,
 • Udfordringer, inspiration og medspil leveres af udvalgte konsulenter og topledere fra vores team – folk med fingeren på pulsen,
 • Ingen resultater er givet på forhånd – de skabes i processen mellem deltagerne,
 • Resultatet dokumenteres kort, præcist og handlingsorientere

hgdh

Vores fokus

Forenklingens kunst – at forenkle og strukturerer strategiske emner så både små og store kunder kan arbejde meningsfyldt og fokuseret med strategi
Kundernes resultater er vores succes

fgdg

Vores styrker

Vi løser ikke opgaver for vores kunder, men sammen med vores kunder
Vi arbejder med processer, der gennemføres hurtigt
Vi har selv prøvet at have skoen på – så vi ved, hvor den kan trykke
Vi har adgang til et stort og meget professionelt netværk og dermed viden
– alt dette deler vi med dig!

Vi bygger bro mellem den private og offentlig sektor
Vi har over 30 års ledelseserfaring

Vores mission

Vi skaber sammen med vores kunder strategier, der sikre dem resultater og langsigtet succes frem for papir.

Workshops

Via en workshop kan I hurtigt og enkelt få nye input til fx at belyse virksomhedens udviklingspotentiale. Fokus er på idégenerering og den synergi, der opstår, når medarbejdere, ledere og evt. andre
relevante aktører fra branchen mødes under Workshoppen.

Scorpio Strategi tilbyder at stå for udviklingen af et strategisk oplæg, der fx:
 • Giver virksomheden overblik og en samlet idébank
 • Sætter fokus på de bedste ideer og krydsanalyserer udviklingspotentialet
 • Giver forslag til, hvordan virksomheden kan videreudvikle og implementere ideerne
 • Foreslår en konkret strategi – og handlingsplan

iStock_000032446832Medium - Kopi

Kreative “rum”

Det kreative ”rum” har til formål, at hjælpe med at strukturere den kreative proces, når der produktudvikles. Vi sikre, at I ikke for tidligt i forløbet kommer til, at tale om det færdige produkt, men i stedet skaffer tid og plads til at ideerne kan udfolde sig.

Scorpio Strategi kan hjælpe med at:
 • Sikre klarhed, enighed og forståelse for den kreative opgave/proces hos alle i organisationen
 • Udpege og udfolde de mest kvalificerede ideer
 • Lægge strategi – og handlingsplaner for, hvordan ideerne omsættes til færdige produkter

Strategisk analyse

Scorpio Strategi har mange års erfaring med udførelsen af strategiske analyser – analyser der giver virksomheden et overblik over fx konkurrencesituation eller virksomhedens udviklingspotentiale. Analyserne bliver gennemført i samarbejde med ledelsen, og resultaterne bliver præsenteret i en sammenhæng, så de er til at huske og samtidig inspirerer til nytænkning og forretningsudvikling.

Scorpio Strategi kan:
 • Gennemføre interne analyser, og statistisk bearbejdning af datamateriale
 • Hjælpe til udvikling af virksomhedens mission, vision og værdigrundlag
 • Analyserer virksomhedens strategiske forretningsområde via Blue Ocean Strategi, Boston modellen og SWOT analyse mm.
 • Analyserer konkurrenterne via Porters 5 – forces, positionering mm.
 • Analyser af omverden
 • Arbejde med opstillingen af fremtidsscenarier
 • Udfører interessentanalyser