Du kan finde og læse om vores produkter i menuen

Vi skaber rammerne og styrer efter devisen

Søg først at forstå virksomheden og dens udfordringer
Mobiliser viden, engagement og kompetencer
Sæt målene, implementer, fokuser og styr processen benhårdt!
Vi arbejder indenfor tre hovedområder:

Forandring – nytænkning og idégenerering
Ledelse – viden og resultater
Styring – implementering og opfølgning

Rammerne skaber vi sammen, og inden for de tre hovedområder har vi en værktøjskasse, så alle sten bliver vendt.

Værktøjskassen består bl.a. af:
 • Blue Ocean Strategi – BOS
 • Scenarieteknikker
 • SWOT – af forskellig art
 • Interessentanalyser
 • Konkurrentanalyser
 • PEST – analyser
 • Værdikædeanalyser
 • Teknikker til struktureret innovation
 • Boston matricer
 • Porters five forces
 • Værdibaseret ledelses
 • Mission, vision og “den røde tråd”

iStock_000028946092Medium - Kopi