diversity

Hvorfor fokus på Diversitet:

De 1100 største virksomheder og det offentlige skal hæve andelen af det underepræsenterede køn.Regeringen har sidste år vedtaget en ny ligestillingslov, som går ud på

  • Virksomheden skal have en plan for dette arbejde.
  • Virksomheden skal have politikker for arbejdet.
  • Virksomheden skal have måltal for arbejdet, og afrapportere på linje med CSR.

Hvordan:

Med udgangspunkt i vores 7 faktormodel udarbejdes en plan for analyse af virksomheden via:

  • Eksisterende skriftligt materiale.
  • Spørgeskema til udvalgte medarbejdere.
  • Struktureret interview med udvalgte personer fra medarbejdere til bestyrelsesmedlemmer.

Diversity Audit foretages over 5 arbejdsdage, og resultatet er virksomhedens baseline på diversitet. Der rapporteres på baggrund af analysen, ligesom analysen kan udpege fremtidige indsatsområder.