Alting omkring os foregår i højere tempo end før, og der forekommer konstant ændringer, som vi skal forholde os til. I dette kaos, har vi med jævne mellemrum brug for at vide, om vi er på rette spor. Nogle gange kan årsagen være, at der kommer ny ledelse til, og andre gange fordi vi simpelthen har haft mange ting i gang samtidig – der kan være mange grunde til at ville skabe sig et hurtigt overblik.

Vi tilbyder at gennemføre et Snapshot på din virksomhed, som giver dig et klart overblik over alle sammenhænge, giver dig de positive og negative observationer, samt anbefalinger til både kortsigtede og langsigtede løsninger.
iStock_000002388200Small

Emnerne er meget forskellige for et serviceeftersyn, da de er et øjebliksbillede af mange
ting. Vi har bl.a. arbejdet med nedenstående områder:

• Strategi
• Handlingsplaner
• Udviklingsprojekter – IT projekter
• Forretningsområder – produkter
• Medarbejdersammensætning – kompetencer
• Organisation – organisering og ledelse
• Processer og procedurer
• Salg og markedsføring
• Distribution – logistik
• Samarbejder – partnerskaber

Hvad er et Scorpio Serviceeftersyn?

• Vi fastlægger rammen sammen
• Et serviceeftersyn omhandler ofte governance-model, ledelsesrapportering og organisationens modenhed
• Vi gennemfører et antal interviews i virksomheden afhængigt af rammerne for eftersynet
• Vi får udleveret alt relevant skriftlig materiale om emnet for eftersynet
• På baggrund af interview og materiale gennemføres en struktureret analyse
• Normalt tager et Serviceeftersyn fra 3-5 dage afhængigt af, hvad der skal efterses
• Der afrapporteres til direktionen I form af PowerPoint rapport