Vi ved, at netværk med ligestillede ledere er den mest effektive og inspirerende måde at videreudvikle sin faglighed, lederevner og organisation. Derfor tilbyder vi at etablere, facilitere og kvalitetssikre lærende netværk for din branche, eller for dig og andre på tværs af brancher

Vi sikrer gennem vores egen netværkserfaring en facilitering, der skaber commitment i netværksgruppen. Desuden fastholdes et højt kvalitetsniveau, ligesom det udbygges i takt med, at I får gensidig tillid og indsigt.

Vi gør det bedre 2

Emnerne er meget diversificerede I de forskellige netværk. Det kan f.eks. være:

  • Strategi- og forretningsudvikling
  • Innovation, idé og konceptudvikling
  • Forandringsledelse
  • Salg og markedsføring
  • Bestyrelsesarbejde
  • Kontakt til det politiske niveau
  • Gennemførelse af fusioner
  • Organisations- og kulturudvikling
  • Teambuilding og personaleledelse
  • Ledelsesteori- og redskaber