Private Virksomheder

Case 1: Konceptudvikling for nyt kundeservice-center

En af vores store kunder er et investeringsfirma, der ønskede at udvikle et nyt koncept for en ny type kundeservice-centre.

I begyndelsen af samarbejdet, fik kunden særligt hjælp til at styre den kreative proces under konceptudviklingen.

Efterfølgende har vi hjulpet kunden med at gennemføre analyser, og vi udarbejdede et prospekt som fungerede som salgsmateriale til potentielle, fremtidige investorer. Vi har desuden delatget i det efterfølgende arbejde, i rollen som projektleder.

privatcase

Case 2: Strategi fokusering

En af vore kunder oplevede, at markedsvilkårene ændrede sig radikalt på virksomhedens forretningsområde. Der var derfor brug for en ny vision og strategi for at imødegå forandringerne.

Scorpio Strategi hjalp med at få struktur på arbejdet. Sammen med kunden udarbejdede vi planer for, hvilke emner, der skulle arbejdes med. Vi var med til at udforme en ny vision, mission og strategi for virksomheden. Vi opstillede konkrete mål for strategien, og vi hjalp med at gennemgå hele virksomheden internt for at fastslå, om medarbejdere og ledelse havde de nødvendige kompetencer for at kunne føre strategien ud i livet. Samarbejdet foregik i en proces, hvor bestyrelse og nøglemedarbejdere deltog, så vi sikrede, at strategien blev fuldstændigt forankret i organisationen.

Det er vores klare indtryk, at kunden satte stor pris på dette. Desuden fik kunden et konkret output i form af referater, slides og planer, som både kunne bruges som præsentationsmateriale for potentielle nye kunder, og som kunne bruges som “kogebog” /”køreplan” i implementeringsfasen.

Case 3: StrategiCamp om forretningsudvikling

Sammen med ledelsen i en IT-virksomhed har vi gennemført et strategisk snapshot. Det resulterede i, at ledelsen besluttede, at hele virksomhedens strategi skulle nytænkes. Fremover ville man fokusere på, hvor og hvordan man kunne adskille sig fra resten i branchen, fordi pris og evnen til at tiltrække kompetent arbejdskraft var de dominerende parametre.

Scorpio Strategi samlede virksomhedens kunder, konkurrenter, leverandører m.fl. til en 30 timers strategi-camp. Her blev den ny strategi og handlingsplan etableret. Organisationen blev ændret til en flad struktur med fokus på kunderne, og virksomheden blev drejet fra licensudstedelse til at blive en rådgivende teknologi-virksomhed.

Samtidig blev verdens første tænketank for anvendelse af teknologi i kampen for et bedre miljø udviklet – lige i tide til FN konferencen i København 2009. Scorpio Strategi har bistået virksomheden med sparring omkring projektledelse samt forretningsudvikling og ledelse generelt.