Når du arbejder sammen med os – for det er den måde vi arbejder på – skal du regne med, at I deltager aktivt i arbejdet, og derfor skal også I sætte den nødvendige tid af til, at resultatet bliver rigtigt godt.

Alle eksempler er excl. moms.

Ledelsessparring ca. 1 timer fra 4.000 kr
Ledelsessparring telefonisk fra 1.000 kr.
Procesoplæg fra 15.000 kr
Workshops ½ dag fra 30.000 kr.
Snapshots* fra 60.000 kr.
Camps* fra 300.000 kr.
Timepriser 800 – 2.500 kr.

Tilbud*) incl. opfølgning

Hvis du har en konkret opgave som du vil have løst indenfor en specifik økonomisk ramme, foreslår vi et møde, hvor vi drøfter opgaven for at få lavet en afklaring. Herefter giver vi et tilbud, så du både kender tidshorisonten og prisen.

Der er altså tale om fast tid/fast pris tilbud. Vi kan også udarbejde løsere overslag, som giver en stærk indikation på, hvordan økonomien vil se ud for opgaven/projektet.

Timepriser

Vore timepriser er afhængige af, hvilke kompetencer der er behov for at løse den konkrete opgave effektivt og mest hensigtsmæssigt.

Har du derfor behov for at trække på specielle kompetencer, så kontakt os, så kan vi få en uforpligtende drøftelse og udarbejde et forslag til, hvordan netop din opgave kan løses bedst muligt, ligesom vi kan give dig en konkret pris.

Vi afgiver gerne tilbud på konkrete opgaver, men som altid fordre det, at opgaven kan konkretiseres af begge parter, således at vi alle præcist ved, hvad der skal leveres.

Er det ikke muligt at beskrive opgaven så præcist, plejer vi at afregne pr. time, men således at man kan følge med i tidsforbruget, og dermed nøje kan følge omkostningerne.

Specialaftaler

For fx større opgaver eller opgaver der strækker sig over en længere periode, kan der indgås specialaftaler som fx klippekortsaftaler.

En klippekortsaftale indebærer, at en kunde kan trække fx 150 timer inden for en tidsperiode på 3 måneder til en speciel pris, men at timerne kan fordeles således, som det er mest hensigtsmæssigt for kunden. Der findes andre arter klippekort – ring og få en uforpligtende samtale om din opgave, og om muligheden for at indgå en klippekortsaftale.