Mangfoldighed, flere kvinder, lettere adgang for flexjobbere, flere med mere end et modersmål, ja kært barn har bange navne. Lige så mange definitioner og udlægninger, der i årenes løb er udviklet, lige så mange sandheder er der udviklet om effekten af målrettet arbejde med diversitet i virksomheder og offentlige institutioner.
Nogle – de fleste – forskningsresultater viser, at øget diversitet i store virksomheder medfører bedre bundlinjen, større arbejdsfælleskab, mere innovation og som en naturlig følge et langt bedre image. Det medfører naturligvis, at virksomhederne kan tiltrække den bedste arbejdskraft og ja, så kørere den positive spiral igen på mange parametre. Professor Nina Smith argumenterer for, at der ingen forskel er. Ligegyldig hvordan sammensætningen i arbejdsstyrken er – ja, så har det ingen effekt på bundlinjen. I og med, at andre analyser viser noget andet, så bliver det naturlige spørgsmål, hvilken retning skal man tro på?

Medlemmerne i bestyrelserne og direktionerne kan efter min mening overhovedet ikke tillade sig at træffe beslutninger med henvisning til kun den ene retning. For tænk nu, hvis bare 10 procent af de positive forskningsresultater er rigtige, ja så har det en stor betydning for virksomhedens bundlinje, de ansattes trivsel mv.

Scorpio har gennemgået en stor del af de eksisterende undersøgelser og forskning på området, ligesom vi forskellige sammenhæng har arbejdet med diversitet i over 10 år. Vores vurdering er, at den forskning, der dokumenterer positive resultater for virksomhederne, helt klart er mest valid og tidssvarende. Den retning tager højde for konteksten i virksomhederne og i særdeleshed i et samfundsperspektiv, der også strækker sig til at tænke globalt, hvilket er nødvendigt, hvis Danmark skal beholde en synlighed i den globale verden. Vi skal være mere innovative, for kampen om lavere løn taber vi.
Så svaret på mit spørgsmål i overskriften er naturligvis, at virksomhederne skal hurtigt i gang med analysen af deres ståsted og straks i gang med at sætte mål og udvikle en politik for området. Således kan virksomhederne også nemt leve op til lovens krav om afrapportering i årsregnskaberne.

Scorpio har udviklet en analysemodel, der på tre uger viser virksomhedens ståsted samt peger på mulige tiltag, her og nu. Samtidig ligger det lige for, at dialog om den langsigtede strategi er afgørende for virksomhedens vækst, image og udvikling.

 

Strategiskorpionen /Pernille