Regeringen og samfundet ønsker større diversitet i de største danske virksomheder. Sidste år blev den meget omtalte ligestillingslov nr. 1288 vedtaget med det formål at øge andelen af det underrepræsenterede køn i de 1100 største danske virksomheder. Men på trods af både regulative- og normative tiltag tyder meget på, at dansk erhvervsliv halter på området.

Det er med stor sandsynlighed, at direktøren for det hele hedder Jørgen eller Anders, er i midten af halvtredserne og er uddannet Cand.merc. Hvis man finkæmmer de øverste ledelsesgange i dansk erhvervsliv, slår ovenstående karakteristik nok ikke helt galt.

Blandt C20 selskaberne er hele 97,5 pct. af topposterne besat af mænd, og i de største ikke-børsnoterede selskaber nærmer tallet sig 100 pct. (Kilde: Berlingske Research).

Generelt set har der altid været en skæv kønsfordeling på ledelsesniveau. Er kvinder ikke dygtige og kompetente nok til ledende stillinger? Er vi for gammeldags? Kan kvinder ikke sætte sig i respekt? Mangler de ambitioner?

Svaret er ikke entydigt, og rigtig mange erhvervsledere mener da også, når de bliver spurgt, at diversitet er vigtigt for virksomhedens evne til at tiltrække kompetente medarbejdere samt niveau af kreativitet, innovation, medarbejdertilfredshed og omdømme.

Trends i samfundsudviklingen vil få betydning for diversiteten i dansk erhvervsliv Finansforbundet har spurgt de danske erhvervsledere om, hvorfor der ikke er flere kvindelige chefer. En stor del af de adspurgte siger, at kvinders lederkarriere vanskeliggøres af deres uddannelsesniveau. Men hvordan ser det egentlig ud på det uddannelsesmæssige område? På bacheloruddannelserne på Københavns Universitet blev der i sommeren 2014 optaget 4.638 kvinder mod 2.978 mænd, og på Copenhagen Business School lyder tallene 1.454 mod 1.342 (Kilde: KOT). Der har længe været en tendens for stigende antal kvindelige optagne på de danske universiteter, og alt tyder på, at tendensen vil fortsætte. Med andre ord – vi vil se flere og flere højtuddannede kvinder på arbejdsmarkedet.

Diversitet rimer på…penge Både indenlandske og udenlandske undersøgelser viser, at der er ”Big business” i diversitet. Undersøgelse foretaget af Forsknings- og Innovationsstyrelsen peger på, at virksomheder med høj diversitet blandt medarbejderne skaber øget innovationskraft, bedre tilfredshed medarbejderne imellem samt helt op til 35 pct. højere aktieafkast og 34 pct. højere aktieudbytte. Og her er det vigtigt at påpege, at selv et aktieafkast forhøjet med 1o pct. betyder meget for både virksomheden selv, dens aktionærer og ikke mindst samfundet.

Med udgangspunkt i fakta kan det derfor undre en, hvorfor den diversitetsmæssige situation i dansk erhvervsliv ikke ser bedre ud end den gør. Vi kan ikke længere konkurrere på pris med udenlandske virksomheder, så hvis Danmark skal kunne følge med i den internationale konkurrence, skal danske virksomheder bygge deres vedvarende konkurrencemæssige fordele på faktorer som innovation, kreativitet, kompetencer og kvalitet.

Diversity Audit Scorpio Strategi A/S hjælper de største danske virksomheder med at klarlægge deres diversitetsmæssige situation og implementere strategiske tiltag, der fremmer diversiteten og forretningen. Du kan læse meget mere om Diversity Audit på http://www.diversity-audit.dk/.

Strategiskorpionen /Frederik