Andre cases

Case 8: Organisationsudvikling
andrecases

Scorpio Strategi har ydet personlig ledelsessparring og udarbejdet forslag til bestyrelsen i en større brancheforening om en revitalisering af hele organisationen.
Vi udarbejdede desuden en drejebog til den egentlige implementering. For samme organisation har vi arbejdet med generel projektledelse, ligesom vi har bistået med ansættelse af medarbejdere med specialkompetencer, som kan understøtte den fortsatte faglige, strategiske udvikling for foreningen.

Case 9: Kompetenceudvikling og rekruttering

Det sker ind imellem af vores kunder beder os om at være behjælpelige med at løse opgaver, som ligger udenfor Scorpio Strategis kerneydelser, og det gør vi gerne. Ind imellem med hjælp fra vores nære samarbejdspartnere, hvor vi således supplerer vore kompetencer med deres.

Vi har for eksempel gennemført markedsscreening og rekrutteringsforløb for flere kunder. For tiden er vi ved at tilrettelægge et større kompetenceudviklingsforløb for en virksomhed. Vi følger og dokumenterer forløbet, så det tydeligt fremgår, om medarbejderne rent faktisk bliver bedre til udførelsen af jobbet, eller om den positiv udvikling udebliver. I så fald er der dokumentation, som kan bruges i en eventuel afvikling af ansættelsesforholdet.